Występują

prof. Dominika Maison

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Główne obszary zainteresowań naukowych to: utajone postawy konsumenckie, nieświadome motywy i potrzeby, zachowania finansowe oraz badania skuteczności kampanii społecznych i CSR. Obok pracy naukowej od początku lat 90-tych zajmuje się badaniami społecznymi, marketingowymi i konsumenckimi, łącząc z sukcesem naukę z praktyką. Właścicielka firmy Maison&Partners specjalizującej się w strategicznych badaniach marketingowych i społecznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi na świecie (m.in. USA, Belgia, Włochy, Indonezja). Autorka publikacji na temat współczesnych Polaków, min.: Polak w świecie finansów (PWN, 2013); Psychologia konsumenta (PWN, 2014); Polki. Spełnione Profesjonalistki, Rodzinne Panie Domu czy Obywatelki Świata (WUW, 2014) oraz ostatnio wydanej: The Psychology of Consumer Financial Behavior (Springer, 2019).

prof. Bogdan de Barbaro

Psychiatra, psychoterapeuta, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego

W latach 2016-2019 kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Editorial Advisory Board pisma „Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes”. Były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autor i współautor publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii i terapii rodzin.

prof. Jerzy Bralczyk

Językoznawca, polonista, popularyzator poprawności językowej

Językoznawca, polonista, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego. Istotną rolę w jego życiorysie odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służy konsultacjami różnym instytucjom, jest ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Prowadzi programy radiowe i telewizyjne, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą.

Paula Bruszewska

Prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii

Wielokrotnie nagradzana w konkursach m.in w Forbes 30 under 30 Europe, finalistka Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Universität St. Gallen w Szwajcarii. Ukończyła elitarny program Leadership Academy for Poland. Uznawana za jedną z najbardziej obiecujących kobiet biznesu działającą w branży edukacyjnej za co została wyróżniona w projekcie „Jutronauci” Gazety Wyborczej. Ekonomistka, specjalistka w zakresie rynku pracy, perspektyw zawodowych młodych ludzi oraz kobiet w biznesie.

Izabela Dąbrowska-Antoniak

Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego

W biurze Rzecznika Finansowego pracuje niemal od początku jego działalności, czyli 2015 r. Wcześniej przez niemal 10 lat, była związana z Federacją Konsumentów. Zdobyła tam różnorodne doświadczenie w zakresie działań na rzecz ochrony konsumentów: od udzielania porad prawnych, prowadzenie mediacji między konsumentami a instytucjami finansowymi i reprezentowanie konsumentów przed sądami, aż po zaangażowanie w proces legislacyjny, również na poziomie unijnym. Jako dyrektor działu prawnego koordynowała poradnictwo prawne w 38 oddziałach Federacji na terenie Polski. Współautorka licznych raportów, opracowań i poradników Federacji z zakresu bankowości i usług finansowych. Przez wiele lat była członkiem Rady Arbitra Bankowego. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. ma uprawnienia adwokata.

Bartłomiej Derski

Dziennikarz, wydawca portalu wysokienapiecie.pl

Prawnik, ekonomista i dziennikarz. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kształcił się także na Uniwersytecie Warszawskim, Polskiej Akademii Nauk i Politechnice Warszawskiej. Wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą specjalną kapituły konkursu NBP im. W. Grabskiego, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów dla dziennikarzy ekonomicznych.

Kamil Dudek

Przedsiębiorca, menedżer i doradca biznesowy działający w branży energetycznej i ochrony środowiska

Obecnie koncentruje się na rozwoju start-up’u Nieraz.pl, mającego na celu wprowadzanie na możliwie szeroką skalę rozwiązań zmniejszających negatywne oddziaływanie konsumentów na środowisko naturalne. Rozwiązania te opracowywane są zgodnie z zasadą 3R, czyli reduce, reuse i recycle oraz adresowane są dla klientów indywidualnych, dużych przedsiębiorstw oraz organizatorów imprez masowych (np. festiwali muzycznych). Wcześniej, Kamil działał jako przedsiębiorca, menedżer i doradca biznesowy w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej.

Joanna Erdman

Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

Jako Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. zarządza Pionem Klientów Strategicznych oraz Pionem Rynków Finansowych. Nadzoruje realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju ING Banku Śląskiego S.A. Związana z ING od 1996 r., kiedy rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, w latach 1995-1996, pracowała w dziale Marketingu Banku Pekao SA. W latach 2001 - 2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych. W 2013 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Michał Gajewski

Prezes Zarządu / Chief Executive Officer, Santander Bank Polska

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School.
Od 1992 roku związany z sektorem bankowym. Między 1992 a 2008 rokiem Michał Gajewski pracował w Grupie Kapitałowej WBK S.A., a następnie BZ WBK S.A., zajmując szereg funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej. W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ S.A., gdzie był odpowiedzialny za obszar Biznesu Detalicznego, Bankowość dla Małych Firm, SME oraz Corporate. W 2012 roku rozpoczął pracę w Banku Millenium S.A., gdzie w latach 2012-2015 był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Bankowości Detalicznej.
Od 2016 roku jest Prezesem Zarządu Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bank Zachodni WBK) .

Sylwia Gregorczyk-Abram

Adwokatka, od 12 lat związana z kancelarią Clifford Chance

W kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spk. od czterech lat odpowiada za praktykę pro bono. Specjalizuje się w postępowaniach i sądowych, prawie cywilnym i karnym. Jest współtwórczynią inicjatywy obywatelskiej "Wolne Sądy" oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Od kwietnia 2016 roku jest koordynatorką do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od wielu lat współpracuje w sposób stały z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które podejmują próby przeprowadzania zmian systemowych oraz organizuje dla nich wsparcie finansowe. W swojej działalności pro bono realizuje misję
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W 2016 została nagrodzona tytułem prawnika pro bono. W ramach KOS reprezentuje sędziów SN i NSA powyżej 65. roku życia w postępowaniach mających na celu zablokowanie usunięcie ich ze stanu czynnego na podstawie ustawy o SN z 2017 roku. Występuje także przed TSUE w postępowaniach wywołanych zadanymi przez SN pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi
niezależności sądownictwa.

dr Joanna Heidtman

Psycholog i socjolog, doktor nauk humanistycznych

Pracuje jako wykładowca na Uniw. SWPS, konsultant i doradca. Promotorka idei „sensotwórczości” - nowego podejścia do pracy konsultingowej w zakresie rozwoju i zmian. Na Uniwersytecie Jagiellońskim przez 14 lat prowadziła badania dynamiki konfliktów, grup i sieci, a obecnie wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie do pracy doradczej w organizacjach oraz prowadzi indywidualne sesje wspierania zmian. Autorka książek i licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. www.businessdoctors.pl

prof. Arkadiusz Karwacki

Socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej w Instytucie Socjologii UMK. Specjalizuje się w zagadnieniach jakości życia, problemów społecznych (ubóstwa, wykluczenia społecznego, nierówności) oraz współczesnej polityki społecznej (szczególnie polityki reintegracji i aktywizacji). Z pasją angażujący się w projekty, które mają potencjał wpływania na zmiany instytucjonalne i poprawę jakości życia różnych grup. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Przewodniczący Rady Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Członek zespołu ekspertów firmy Sensa Sustainable Thinking.

Artur Kurasiński

Ex-startupowiec, tech-realista, seryjny pomysłodawca, przedsiębiorca, mówca publiczny, twórca gier i komiksów.

Analizuje i komentuje technologię przez przymat ekonomii, socjologii i geopolityki. Współtwórca wielu polskich startupów. Mentor w licznych konkursach oraz autor jednego z najpoczytniejszych polskich blogów o technologii: kurasinski.com. Prelegent i uczestnik najważniejszych konferencji branżowych w Polsce. Współtwórca najstarszego w Polsce cyklu spotkań dla startupów (Aula Polska) oraz nagród Aulery. Prywatnie ojciec dwóch córek, miłośnik halowej piłki nożnej, komiksów i filmów S-F oraz role-playing games.

Aleksandra Minkowicz-Flanek

Radca prawny, partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons, kieruje Zespołem Prawa Pracy

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy, a także prawa gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień grupowych, wynagrodzeń w sektorze bankowym oraz prawno-pracowniczych aspektów transakcji korporacyjnych. Doradza klientom z sektorów bankowego, spożywczego, motoryzacyjnego i zaawansowanych technologii. Jej doświadczenie obejmuje także reprezentowanie klientów w negocjacjach z przedstawicielami pracowników oraz doradztwo w zakresie mobbingu, molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy.

dr Katarzyna Młynek

Dyrektor programowa THINKTANK

Dyrektor programowa THINKTANK, redaktor prowadząca magazynu „THINKTANK”, autorka tekstów, moderatorka debat i konferencji naukowych. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii (KUL) oraz absolwentką psychologii (UMCS). W swojej pracy badawczej łączy wiedzę z obu ukończonych kierunków. Interesuje się filozofią komunikacji oraz psychologią społeczną.

prof. Krzysztof Obłój

Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego

Jest jednym z trzech najczęściej cytowanych na świecie polskich specjalistów z ekonomii i zarządzania. Od lat wykłada w światowych szkołach biznesu, m.in. Sun-Yat Sen University w Chinach, University of Illinois, Yale University i Duquesne University w USA, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP i Ecole Nationale des Pont et Chaussees, slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych periodykach naukowych. Jego książki są wydawane w USA i Europie. Książki wydane w Polsce stały się bestsellerami na polskim rynku.
Ma duże doświadczenie praktyczne. Jest i był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych wielu firm, wielu innym doradzał. Jego zainteresowania badawcze i doradcze koncentrują się wokół problematyki strategii, zarządzania w skali międzynarodowej, przedsiębiorczości, oraz problemów i paradoksów zarządzania.

Anna Pięta

Strateżka ds. odpowiedzialnej mody i aktywistka

Współautorka podcastu Muda Talks (o zrównoważeniu, ekologii i ekonomii cyrkularnej). Wcześniej przez kilka lat organizowała targi autorskiej mody HUSH Warsaw, jako dyrektor artystyczna i współwłaścicielka marki. Prowadziła wszystkie kampanie promocyjne targów i zarządzała programem eksportu polskich marek za granicę- HUSH Warsaw International. Aktualnie pisze dla VOGUE.PL, Design Alive i portalu NOIZZ.PL o świadomej konsumpcji, gospodarce obiegu zamkniętego i modzie przyszłości. Dziś wierzy już tylko w naturę, kobiety i odpowiedzialne, zdroworozsądkowe działania. 


dr Magdalena Płonka

Projektantka ubioru oraz specjalistka CSR w modzie

Projektantka ubioru (Magister uzyskany na ASP) oraz specjalistka CSR w modzie (Doktorat obroniony na IADE Creative University w Lizbonie). Dwukrotna stypendystka Lion’s Club, zdobywczyni wielu znaczących nagród oraz wyróżnień: Złota Nitka, Srebrna Pętelka, Gala Amberiff, Gala Martini, Debiuty Mody, Wyróżnienie Magazynu Uroda. Jej kolekcje były publikowane i szeroko komentowane w mediach, w tym w ELLE, Cosmopolitan, Marie Claire, Uroda, PANI, Przyjaciółka, Wprost, Super Express, Gazeta Wyborcza, TVN, Polsat, TVP. Od 2010 roku Magdalena Płonka jest Biegłym Sądowym w specjalizacji projektowanie ubioru/ kostiumografia. W 2013 roku wydała swoją pierwszą książkę: „Etyka w modzie- CSR w przemyśle odzieżowym”. Od 2007 roku wykłada CSR -Corporate Social Responsibility w modzie w MSKPU – Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru.

Marcin Popkiewicz

Analityk megatrendów, fizyk, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko.

Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie" laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”.

Paweł Rabiej

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

Absolwent filologii polskiej, studiów dziennikarstwa i psychologii przywództwa. Współzałożyciel partii Nowoczesna, członek jej zarządu (2015-2017) i rzecznik. Członek Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji (2017-2018).
W latach 2008-2015 prowadził ośrodek dialogu i analiz THINKTANK (ekspertyzy rozwojowe i dialog społeczny), był członkiem rady Centrum Stosunków Międzynarodowych. Prowadził liczne projekty restrukturyzacji zarządczej firm i instytucji publicznych (1997-2015), doradzał samorządom w zakresie marketingu, brandingu i smart cities, kierował konsorcjum realizującym na zlecenie MSZ kampanię promocyjną Polski przed wejściem do Unii Europejskiej (1999-2001). Był dziennikarzem i wydawcą (radiowa Trójka, Gazeta Bankowa, Businessman, Harvard Business Review, THINKTANK Magazine).

Wawrzyniec Smoczyński

Założyciel Polityki Insight

Twórca Polityki Insight, wiodącego dostawcy analiz polityczno-gospodarczych w Polsce. Wcześniej przez 13 lat pracował jako redaktor i dziennikarz, pisał o sprawach międzynarodowych, polityce unijnej i gospodarce globalnej. Doradza korporacjom w zakresie ryzyka politycznego, uczy kadrę menadżerską myślenia krytycznego, przygotowuje zespoły do pracy w warunkach zmienności. Open Society Fellow, Marshall Memorial Fellow, Munich Young Leader i IMF Journalism Fellow. Studiował egiptologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz językoznawstwo ogólne i koptologię na Uniwersytecie w Getyndze. Zasiada w Europejskiej Radzie Stosunków Międzynarodowych, jest alumnem Akademii Przywództwa dla Polski. W 2019 r. opublikował trzy eseje – o transformacji, populizmie i wspólnotowości.

prof. Tomasz Szlendak

Socjolog kultury, socjolog rodziny, antropolog społeczny

Profesor zwyczajny, dyrektor Academia Rerum Socialium, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Socjolog kultury, socjolog rodziny, antropolog społeczny. Bada przemiany obyczajowości, przemiany w kulturze, zwłaszcza kulturze polskiej, przemiany procesów socjalizacyjnych oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania nierówności społecznych. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”. Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz honorowym medalem „Thorunium” nadanym przez Prezydenta Torunia w uznaniu zasług dla miasta. Napisał kilkanaście książek (w tym kryminał).

Katarzyna Szymielewicz

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon

Prawniczka specjalizująca się problematyce praw człowieka i nowych technologi. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon, a także wiceprzewodnicząca European Digital Rights. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. W przeszłości – prawniczka w międzynarodowej kancelarii Clifford Chance, członkini rad społecznych przy Ministrze ds. Cyfryzacji, stypendystka międzynarodowej sieci przedsiębiorców społecznych Ashoka. Publikowała m.in. w the Guardian, Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku Gazecie Prawnej. Laureatka wielu nagród, w tym nagrody Radia Tok.fm w 2013 r.

Józef Wancer

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas

Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90. zajął się działalnością menedżerską w Polsce. Był niezależnym konsultantem, który uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie. Organizował Bank Rolno-Przemysłowy, był dyrektorem generalnym firmy Legler Polonia, członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego (PBK). W latach 1995–2000 był wiceprezesem, a potem prezesem Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000–2010 był prezesem Banku BPH. Od 2010 r. do 2013 r. pracował jako doradca Zarządu Deloitte w Polsce oraz od 2011 r. do 2013 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Alior Banku. Od 2013 r. związany z Bankiem BGŻ, gdzie pełnił funkcję prezesa Zarządu, a w 2015 r. był prezesem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.
Józef Wancer ponadto pełni funkcje członka Rady i Przewodniczącego Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau, członka Rady Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, członka Rady Business Centre Club. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Kamil Wyszkowski

Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady Global Compact Network Poland

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2002 -2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2004 do dziś Przedstawiciel GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez GCNP).
Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 roku doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Martyna Zastawna

Założycielka WoshWosh

Zawodowo łączy pasję do butów z filozofia zero Waste. Założycielka WoshWosh - pierwszej i największej w Europie firmy zajmującej się czyszczeniem, odnową i naprawą obuwia, zarówno dla klienta indywidualnego jak i biznesowego. Wielokrotnie nagradzana w Polsce i zagranicą. Wykładowczyni Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego oraz mentorka dla przedsiębiorców. Z wykształcenia dziennikarka oraz politolożka.


Gospodarze

Artur Nowak-Gocławski

Prezes ANG Spółdzielni oraz Fundacji "Nienieodpowiedzialni"

Zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym w Koalicję Prezesi-Wolontariusze, Nienieodpowiedzialni, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan oraz THINKTANK, zwolennik ekonomii współpracy oraz strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości wspólnej. Firmy, które współtworzy razem ze swoimi partnerami otrzymały wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. Super Etyczna Firma w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku w konkursie AON Hewitt, Gazele Biznesu Pulsu Biznesu. W 2015 roku otrzymał osobiste wyróżnienie "Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2019 roku został finalistą nagrody im. Anody Muzeum Powstania Warszawskiego.

Grzegorz Nawrocki

Anglista, amerykanista, dziennikarz

Absolwent Uniwersytetu Cambridge, Preston (UCLAN), UW oraz UJ. Prowadził programy publicystyczne w TVP (m.in. „Punkt Widzenia”, Newsroom”, „Woronicza 17”, „Wywiady Jedynki”, „Tygodnik.pl” i inne). Dwukrotny stypendysta brytyjskiego rządu w ramach “British Chevening Scholarship”, programu Fundacji Schumana „Leader in Civil Society” oraz BAS Top People Project w BBC World Service. Ukończył międzynarodowe staże dziennikarskie w BBC i ITN w Londynie i Manchesterze (m. in. HARDtalk). Współpracował z newsroomem obsługującym duński parlament dla TV2. Prezes British Alumni Society w Polsce oraz członek Towarzystwa Absolwentów Oxford i Cambridge. Organizator i prowadzący cykl „Debaty Oksfordzkie” na Uniwersytecie Warszawskim, a także wydawca i prowadzący cykl debat ZDERZENIA organizowanych przez Oxbridge Society w Teatrze Polskim w Warszawie. Prowadził warsztaty radiowo-telewizyjne dla młodych dziennikarzy w Polsce, Wlk. Brytanii, Niemczech i Danii. Prywatnie interesuje się teatrem słowa i dramą. Jest reżyserem słuchowisk radiowych. Autor książki dla dzieci: "Jej Wysokość Nutka".

Paweł Oksanowicz

Dziennikarz ekonomiczny

Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Zajmuje się dziennikarstwem społeczno-ekonomicznym. Prowadzi program "BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny" w MUZO.FM (Grupa POLSAT). Pracował w Radiu PIN, RMF.FM, Radiu ZET, Kolor, TVP2, RTL7 i POLSAT BIZNES. Współpracuje z magazynem THINKTANK. Pisze powieści i książki biograficzne. Moderator licznych konferencji i debat związanych z biznesem, zrównoważonym rozwojem, ekologią.
Facebook Twitter LinkedIn